profil na facebook
dlaczego_my_alba_odbior_gruzu

XrJ0bYX4u0sj_nM7y5m-tFVn4LlIBFXrbCAXW0uZES-2geauer1iktVnCS-khM4qznAFbhAodl7j5Pewkx20NQ

0HmHHwhmaXWgZ7YRlrlNA7xjzLauwfT3emARYnJWbpC2geauer1iktVnCS-khM4qznAFbhAodl7j5Pewkx20NQ

T5oFMqrWXyYz2oZ3VlMkGoVZt1KPv67YLwdB64Dcxvq2geauer1iktVnCS-khM4qznAFbhAodl7j5Pewkx20NQ

rD1Ya-Mown1fhnHhvnZWmdi3CXR1h5OBFakO7gedJsK2geauer1iktVnCS-khM4qznAFbhAodl7j5Pewkx20NQ

dzZMZwEOa1xg-CNbCrt8qJxw77nRWPFwWHKIca40Gwu2geauer1iktVnCS-khM4qznAFbhAodl7j5Pewkx20NQ

Etyka

Działamy zgodnie z etyką biznesu

Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu. Zdajemy sobie sprawę, iż firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności. Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i działamy według ogólnie akceptowanych zasad.