profil na facebook
dlaczego_my_alba_odbior_gruzu

XrJ0bYX4u0sj_nM7y5m-tFVn4LlIBFXrbCAXW0uZES8gZ3Nhe-r1eHdFDEFYe1I9cMnKNlmbNjEOsE8598TdVg

0HmHHwhmaXWgZ7YRlrlNA7xjzLauwfT3emARYnJWbpAgZ3Nhe-r1eHdFDEFYe1I9cMnKNlmbNjEOsE8598TdVg

T5oFMqrWXyYz2oZ3VlMkGoVZt1KPv67YLwdB64DcxvogZ3Nhe-r1eHdFDEFYe1I9cMnKNlmbNjEOsE8598TdVg

rD1Ya-Mown1fhnHhvnZWmdi3CXR1h5OBFakO7gedJsIgZ3Nhe-r1eHdFDEFYe1I9cMnKNlmbNjEOsE8598TdVg

dzZMZwEOa1xg-CNbCrt8qJxw77nRWPFwWHKIca40GwsgZ3Nhe-r1eHdFDEFYe1I9cMnKNlmbNjEOsE8598TdVg

Kontenery

Kontenery na odpady pobudowlane (gruz)

Odpady poremontowe i pobudowlane zbieramy w kontenerach przeznaczonych do transportu, odpowiednio samochodami z systemem bramowym lub hakowym.

Typ, wielkość i rodzaj kontenera zależą od charakteru odpadu, jego ilości, wymogów dotyczących transportu i dalszego sposobu postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.

Dysponujemy bogatą gamą kontenerów o pojemności od 3,5 m3 do 36 m3.


Na odpady budowlane i poremontowe oferujemy kontenery:

  • o pojemności od 3,5 m3 do 7 m3 na odpady ciężkie (np. gruz, ziemia, beton)
  • o pojemności od 16 m3 do 36 m3 na odpady lekkie (karton, folia, płyty gipsowe, wełna mineralna, styropian, drewno)

Gruz Express - Podstawienie kontenera do 8 godz. od zamówienia

Na odpady komunalne, przemysłowe i do selektywnej zbiórki odpadów oferujemy pojemniki

Do zbierania odpadów komunalnych używamy pojemników polietylenowych o pojemnościach m.in. 120 l,  240 l i 1100 l.  Do celów selektywnego zbierania szkła, tworzyw sztucznych i papieru podstawiamy pojemniki o pojemnościach od 1,1 do 3 m3. Do zbierania odpadów przemysłowych wykorzystujemy pojemniki specjalistyczne, których parametry techniczne dobierane są odpowiednio do charakterystyki wytwarzanych przez Klienta odpadów.

UWAGA !!! Segregując zmieszane odpady budowlane płacisz mniej!