profil na facebook
klasyfikacja_odpadow_odbior_gruzu

i7bXBxUI57-0Snxotnm9CuvLZylO-Yn4baqtaYNQpJDalWGNw33PlOTNmrC-EOG5tdDuBhaMEwUyl0McegWCnw

W2VtGTNaHumbD2lCQa8Ls43LUiAhQGyOFepjSogzJLHalWGNw33PlOTNmrC-EOG5tdDuBhaMEwUyl0McegWCnw

FFU4s_TOKjKIJLyUPx-XHQ9o4mHP8J9LLE3KS1hhfizalWGNw33PlOTNmrC-EOG5tdDuBhaMEwUyl0McegWCnw

sWWQmIzH0WklBIn_cIvBSVmIID99RgVuWWzUJ7cFBA3alWGNw33PlOTNmrC-EOG5tdDuBhaMEwUyl0McegWCnw

yi-hVjFWBTglcSnIQ3jiRY2qm2XgJHY_odJYkXaccDXalWGNw33PlOTNmrC-EOG5tdDuBhaMEwUyl0McegWCnw

Grupa 1 - czysty gruz

Grupa I odpadów budowlanych zawiera:

  • gruz ceglany lub betonowy,
  • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki,
  • glebę, ziemię, kamienie, piasek
  • w kontenerze nie może być jakichkolwiek zanieczyszczeń innymi odpadami.

 

wywóz gruz ceglany lub betonowy wywóz gruzu ceglanego lub betonowego


 Gruz ceglanyzmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki wywóz zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki


 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówwywóz gleby, ziemii, kamienii, piasku gleba, ziemia, kamienie, piasek wyzóz śląsk

Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione
 Gleba i ziemia, w tym kamienie
Minerały (np. piasek, kamienie)